United Kingdom (UK)
SVITZER LYNDHURST
Tug
ship photo