Panama
YONG CHANG JI XIANG
Oil Products Tanker
ship photo