Argentina
LU QING YUAN YU 288
Fishing Vessel
ship photo