United States (USA)
WHITE RABBIT
Sailing vessel
ship photo