Bahrain
KHABAT AL SHAMAL
Pleasure craft
ship photo