Taiwan
SHIN RUEY FENG NO.26
Fishing vessel
ship photo