Taiwan
JIN.YUAN.BAO.NO.66
Fishing vessel
ship photo