Taiwan
JINQ HER CHERNG NO.8
Fishing vessel
ship photo