Japan
SAKURAJIMAMARU NO2
Passenger ship
ship photo