Легенда

Тип на кораб В движение Неподвижен
Товарни кораби Товарни кораби Товарни кораби
Танкери Танкери Танкери
SAR/Военни кораби SAR/Военни кораби SAR/Военни кораби
Пътнически/Круизни Пътнически/Круизни Пътнически/Круизни
Риболовни Риболовни Риболовни
Високоскоростни Високоскоростни Високоскоростни
Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels
Неопределен тип Неопределен тип Неопределен тип
Други типове Други типове Други типове