Information

Предупреждение

Текущата позиция на GX8UET S5QGB7OTK и историята на посещения в пристанища са получени чрез AIS система. Техническите данни, тонажи и регистрация са извлечени от базата от данни на VesselFinder. Данните са само за информационни нужди и VesselFinder не поема отговорност за точността и надеждността на данните за GX8UET S5QGB7OTK.