Information

Предупреждение

Текущата позиция на S34IIC.1FWGJ GR1 и историята на посещения в пристанища са получени чрез AIS система. Техническите данни, тонажи и регистрация са извлечени от базата от данни на VesselFinder. Данните са само за информационни нужди и VesselFinder не поема отговорност за точността и надеждността на данните за S34IIC.1FWGJ GR1.