Tanzania
SHENG SHI 569
General Cargo Ship
ship photo