Λεζάντα

Τύπος πλοίου Ταξιδεύει Σταματημένο
Φορτηγά πλοία Φορτηγά πλοία Φορτηγά πλοία
Πετρελαιοφόρο Πετρελαιοφόρο Πετρελαιοφόρο
SAR/Πολεμικά SAR/Πολεμικά SAR/Πολεμικά
Επιβατικά / Κρουαζιερόπλοια Επιβατικά / Κρουαζιερόπλοια Επιβατικά / Κρουαζιερόπλοια
Αλιευτικά Αλιευτικά Αλιευτικά
Ταχύπλοα Ταχύπλοα Ταχύπλοα
Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels
Άγνωστο Άγνωστο Άγνωστο
Άλλου τύπου / βοηθητικά Άλλου τύπου / βοηθητικά Άλλου τύπου / βοηθητικά