Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
VELEBIT VELEBIT
WIG
-- -177 x 33
VANGUARD VANGUARD
HSC
-- -17 x 4
SEGESTA SEGESTA
WIG
-- -185 x 22
ADRI ADRI
WIG
-- -63 x 8
WIMA WIMA
WIG
-- -80 x 10
AMPHIRO AMPHIRO
WIG
-- -80 x 9
RIVER-ARIA RIVER ARIA
WIG
-- -126 x 12
RYGERFJORD RYGERFJORD
HSC
-- -20 x 7
MSTX-8 MSTX 8
HSC
-- -10 x 3
LNG-EXPRESS LNG EXPRESS
HSC
-- -19 x 4
KVB-GENERAL KVB GENERAL
WIG
-- -180 x 12
JUDY-D JUDY D
HSC
-- -39 x 9
SPV-MARINECO-DIGNITY SPV MARINECO DIGNITY
HSC
-- -26 x 10
PAMPERO PAMPERO
HSC
-- -11 x 1
CELINA CELINA
WIG
-- -86 x 10
GENESIS.OF-GRIMSBY GENESIS.OF-GRIMSBY
HSC
-- -12 x 5
LAUXERROIS LAUXERROIS
WIG
-- -86 x 10
KIYEM-3 KIYEM-3
HSC
-- -22 x 6
SEACAT-ENDEAVOUR SEACAT ENDEAVOUR
HSC
-- -21 x 7
DEO-JUVANTE DEO JUVANTE
WIG
-- -135 x 11