Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
LCU-L9526 LCU L9526
Military ops
-- -36 x 6
OLYMPIC-ARTEMIS OLYMPIC ARTEMIS
Offshore Support Vessel
20154744 310088 x 19
PHILIA PHILIA
Fishing Support Vessel
1986143 -26 x 6
BAYRAK-3 BAYRAK-3
Pilot
-- -18 x 5
STEPPKE STEPPKE
SAR
-- -8 x 3
YUAN-HUI-HAI YUAN HUI HAI
Bulk Carrier
200640473 74259225 x 32
CG29213 CG29213
SAR
-- -8 x 3
SIDNEY-BOURG SIDNEY BOURG
Local type
-- -78 x 10
YANKEETOWN YANKEETOWN
Other type
-- -16 x 7
AYESHA AYESHA
Chemical/Oil Products Tanker
200829266 47134183 x 32
SMYRILL SMYRILL
Unknown (HAZ-C)
-- -16 x 5
SD58-HANSVIK SD58 HANSVIK
Fishing vessel
-- -10 x 4
BETTER-PLACE BETTER PLACE
Vessel (function unknown)
2012325 -51 x 10
PETROLIMEX-15 PETROLIMEX 15
Oil Products Tanker
199913468 17961160 x 27
FRB-PEARL-SEAWAYS FRB-PEARL SEAWAYS
SAR
-- -7 x 4
MARSDEN-POINT MARSDEN POINT
Bulk Carrier
200221185 35107178 x 28
CSE-CLIPPER-EXPRESS CSE CLIPPER EXPRESS
Bulk Carrier
200516962 28423169 x 27
GULAROY GULAROY
Fishing Vessel
1998338 27027 x 9
AGAAT-8 AGAAT 8
Other type
-- -7 x 4
KMP-BSP-1 KMP BSP 1
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
19735057 140597 x 18