Odwiedzone porty

Ostatni portActual time of Arrival (UTC)

Pozycja mapy

Zrzeczenie

Bieżąca pozycja GC 27 PREFECTO FIQUE i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.