Hình ảnh tàu FAIRPLAY-27
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
May 21, 2018 21:16 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ROTTERDAM / Dec 23, 02:00
Hướng N/A Tốc độ 0.2 kn Mớn nước hiện tại 4.9 m
GT 499 t Đóng 2009 Số IMO 9520572
DWT 444 t Kích cỡ 36 x 11 m MMSI 304068000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết