current ship flag: Denmark
ALBATROS1
LPG Tanker
Hình ảnh tàu ALBATROS1
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Aug 18, 2017 01:16 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến HIRTSHALS / Jul 20, 13:30
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 2.5 m
GT 145 t Đóng 1947 Số IMO 5194272
DWT 162 t Kích cỡ 32 x 5 m MMSI 219002029
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết