current ship flag: Netherlands
EMUNA
Unknown
Hình ảnh tàu EMUNA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Oct 24, 2017 00:22 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến N/A
Hướng Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ N/A MMSI 244660337
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết