current ship flag: Turkey
POLARNET
Cargo ship
Hình ảnh tàu POLARNET
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
May 23, 2017 16:38 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến DILISKELESI / May 27, 11:00
Hướng N/A Tốc độ 9.7 kn Mớn nước hiện tại 8.8 m
GT N/A Đóng N/A Số IMO 9758961
DWT N/A Kích cỡ 136 x 19 m MMSI 271044519
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết