current ship flag: Greece
SUPER FERRY
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Hình ảnh tàu SUPER FERRY
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Jun 23, 2017 04:49 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ANDRO-THNO-MYKONO / Jun 23, 09:00
Hướng N/A Tốc độ 20.7 kn Mớn nước hiện tại 5 m
GT 4258 t Đóng 1995 Số IMO 9110016
DWT 1258 t Kích cỡ 121 x 20 m MMSI 241435000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết