current ship flag: Netherlands
SERVICE 3
Other type
Hình ảnh tàu SERVICE 3
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Jan 16, 2018 21:40 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến EEN TEVREDEN KLANT / Feb 02, 12:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 35 x 6 m MMSI 244670181
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết