Hình ảnh tàu FAIRPLAY IV
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Feb 25, 2017 22:51 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến GDYNIA / Jun 01, 00:30
Hướng N/A Tốc độ 0.1 kn Mớn nước hiện tại 5.2 m
GT 190 t Đóng 1978 Số IMO 7803451
DWT N/A Kích cỡ 27 x 9 m MMSI 261012580
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết