current ship flag: Belgium
UNION MANTA
Offshore Tug/Supply Ship
Hình ảnh tàu UNION MANTA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Mar 26, 2017 07:14 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ARKONA OWF / Mar 19, 05:00
Hướng N/A Tốc độ 0.1 kn Mớn nước hiện tại 6.5 m
GT 3164 t Đóng 2003 Số IMO 9261487
DWT 2481 t Kích cỡ 76 x 18 m MMSI 205340000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết