current ship flag: USA
T.S.KENNEDY
Training Ship
Hình ảnh tàu T.S.KENNEDY
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Aug 01, 2017 20:24 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến BUZZARDS BAY / May 26, 04:30
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 8.7 m
GT 13886 t Đóng 1967 Số IMO 6621662
DWT 5657 t Kích cỡ 157 x 23 m MMSI 338919000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết