current ship flag: Panama
COMMANDANT FOURCAULT
Search & Rescue Vessel
Hình ảnh tàu COMMANDANT FOURCAULT
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Aug 17, 2017 11:34 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến NOORDZEE / Aug 17, 00:27
Hướng Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 4 m
GT 489 t Đóng 1968 Số IMO 7304675
DWT N/A Kích cỡ 65 x 9 m MMSI 372027000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết