current ship flag: Panama
COMMANDANT FOURCAULT
Search & Rescue Vessel
Hình ảnh tàu COMMANDANT FOURCAULT
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Jun 22, 2017 03:15 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến SCHEVENINGEN / Jun 26, 12:00
Hướng N/A Tốc độ 0.5 kn Mớn nước hiện tại 4 m
GT 489 t Đóng 1968 Số IMO 7304675
DWT N/A Kích cỡ 55 x 9 m MMSI 372027000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết