current ship flag: Gibraltar
AQUARIUS
Research Vessel
Hình ảnh tàu AQUARIUS
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Mar 18, 2018 21:48 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến AUGUSTA / Mar 12, 07:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 5.7 m
GT 1812 t Đóng 1977 Số IMO 7600574
DWT 2386 t Kích cỡ 77 x 12 m MMSI 236527000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết