current ship flag: Bahamas
GLORY SEA
Passenger (Cruise) Ship
Hình ảnh tàu GLORY SEA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Apr 28, 2017 15:57 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến TAO CN / Apr 29, 00:00
Hướng N/A Tốc độ 10.4 kn Mớn nước hiện tại 7.4 m
GT 24318 t Đóng 2001 Số IMO 9183518
DWT 2490 t Kích cỡ 162 x 26 m MMSI 311000482
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết