current ship flag: Bahamas
GLORY SEA
Passenger (Cruise) Ship
Hình ảnh tàu GLORY SEA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Mar 17, 2018 06:40 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến CN HAK / Mar 18, 01:30
Hướng 22° Tốc độ 15.8 kn Mớn nước hiện tại 7.5 m
GT 24782 t Đóng 2001 Số IMO 9183518
DWT 2490 t Kích cỡ 178 x 26 m MMSI 311000482
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết