current ship flag: Bermuda
RMS QUEEN MARY 2
Passenger (Cruise) Ship
Hình ảnh tàu RMS QUEEN MARY 2
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Jan 18, 2018 23:15 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến WALVIS BAY / Jan 24, 05:00
Hướng N/A Tốc độ 20.4 kn Mớn nước hiện tại 10.3 m
GT 149215 t Đóng 2003 Số IMO 9241061
DWT 19189 t Kích cỡ 345 x 41 m MMSI 310627000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết