current ship flag: Netherlands
RAINBOW WARRIOR
Sailing Vessel
Hình ảnh tàu RAINBOW WARRIOR
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Apr 26, 2018 19:12 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến JAKARTA / Apr 23, 08:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 5.1 m
GT 855 t Đóng 2011 Số IMO 9575383
DWT 180 t Kích cỡ 58 x 11 m MMSI 244163000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết