current ship flag:
CAP SAN LORENZO
Container Ship
Hình ảnh tàu CAP SAN LORENZO
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Nov 22, 2017 07:33 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ESALG>NLRTM / Nov 22, 16:30
Hướng N/A Tốc độ 14.6 kn Mớn nước hiện tại 12.4 m
GT 118938 t Đóng 2013 Số IMO 9622227
DWT 124479 t Kích cỡ 333 x 48 m MMSI 255805699
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết