current ship flag:
CAP SAN LORENZO
Container Ship
Hình ảnh tàu CAP SAN LORENZO
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Sep 21, 2017 19:07 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến BRSSZ>MAPTM / Sep 23, 16:30
Hướng N/A Tốc độ 13 kn Mớn nước hiện tại 13.5 m
GT 118938 t Đóng 2013 Số IMO 9622227
DWT 124479 t Kích cỡ 333 x 48 m MMSI 255805699
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết