current ship flag: Italy
VOS PRUDENCE
Offshore Tug/Supply Ship
Hình ảnh tàu VOS PRUDENCE
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Apr 26, 2018 18:03 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến BIZERTE / Apr 16, 20:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 5.8 m
GT 2937 t Đóng 2013 Số IMO 9664213
DWT 3324 t Kích cỡ 75 x 17 m MMSI 247324600
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết