current ship flag: Italy
VOS PRUDENCE
Offshore Tug/Supply Ship
Hình ảnh tàu VOS PRUDENCE
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Jan 20, 2018 03:20 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến CYPRUS OFFSHORE / Jan 17, 17:30
Hướng N/A Tốc độ 4.2 kn Mớn nước hiện tại 6.2 m
GT 2937 t Đóng 2013 Số IMO 9664213
DWT 3324 t Kích cỡ 75 x 17 m MMSI 247324600
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết