current ship flag: Belgium
RUNAWAY
Sailing vessel
Hình ảnh tàu RUNAWAY
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Oct 03, 2017 09:19 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến N/A
Hướng N/A Tốc độ 4.4 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 16 x 5 m MMSI 205936710
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết