current ship flag: Spain
GURE UXUA
Fishing vessel
Hình ảnh tàu GURE UXUA
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Feb 03, 2017 14:39 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến VHF77-16 / Aug 04, 22:16
Hướng N/A Tốc độ 8.1 kn Mớn nước hiện tại 4 m
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 24 x 6 m MMSI 224052380
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết