current ship flag: Netherlands
VESTA
Pleasure craft
Hình ảnh tàu VESTA
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Dec 06, 2017 13:13 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ALEM'S GAT / Nov 11, 11:11
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 0.7 m
GT 4 t Đóng 1971 Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 8 x 3 m MMSI 244100138
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết