current ship flag: Netherlands
VESTA
Pleasure craft
Hình ảnh tàu VESTA
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Aug 10, 2017 20:27 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến ALEM / Apr 25, 15:30
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 0.7 m
GT 4 t Đóng 1971 Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 8 x 3 m MMSI 244100138
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết