current ship flag: Poland
LADY MELINA
Sailing vessel
Hình ảnh tàu LADY MELINA
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Jan 06, 2018 05:39 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến N/A
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 13 x 4 m MMSI 261032970
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết