current ship flag: Sweden
QIXI
Pleasure craft
Hình ảnh tàu QIXI
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Oct 11, 2017 10:50 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến N/A
Hướng Tốc độ 4.6 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 12 x 4 m MMSI 265611440
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết