current ship flag: Sweden
J88.SE
Sailing vessel
Hình ảnh tàu J88.SE
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Oct 18, 2017 14:48 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến N/A
Hướng N/A Tốc độ 6.3 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 9 x 3 m MMSI 265793260
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết