current ship flag: Netherlands
MARIETJE HESTER
General Cargo Ship
Hình ảnh tàu MARIETJE HESTER
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Nov 25, 2017 11:49 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến STOCKVICK / Nov 30, 12:00
Hướng N/A Tốc độ 12.1 kn Mớn nước hiện tại 5.3 m
GT 2409 t Đóng 2005 Số IMO 9279032
DWT 3200 t Kích cỡ 83 x 13 m MMSI 244482000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết