current ship flag: Antigua & Barbuda
LISA LEHMANN
General Cargo Ship
Hình ảnh tàu LISA LEHMANN
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Apr 26, 2018 05:50 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến GDYNIA / Apr 27, 09:00
Hướng 0.1° Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 3.9 m
GT 3183 t Đóng 2004 Số IMO 9325130
DWT 4508 t Kích cỡ 90 x 15 m MMSI 305981000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết