current ship flag: Germany
BEATE
Container Ship
Hình ảnh tàu BEATE
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Sep 20, 2017 16:42 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến SEHAD / Sep 21, 06:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 6.6 m
GT 9981 t Đóng 2005 Số IMO 9333345
DWT 11269 t Kích cỡ 134 x 23 m MMSI 218816000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết