current ship flag: Bahamas
HAVILA PHOENIX
Offshore Support Vessel
Hình ảnh tàu HAVILA PHOENIX
Tải ảnh lên Thông tin thêm Chi tiết
Feb 22, 2018 08:51 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến GBBLY / Mar 21, 12:34
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 6.3 m
GT 10599 t Đóng 2009 Số IMO 9407990
DWT 6250 t Kích cỡ 127 x 24 m MMSI 311000229
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết