current ship flag: USA
ISTABOA
Pleasure craft
Hình ảnh tàu ISTABOA
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Nov 30, 2017 22:03 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến PALM BEACH / Mar 09, 00:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 3.1 m
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 18 x 5 m MMSI 338076327
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết