current ship flag: USA
ASTOR
Sailing vessel
Hình ảnh tàu ASTOR
Tải ảnh lên Thông tin thêm
Dec 06, 2015 15:55 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến B 2 A
Hướng 15.2° Tốc độ 1.3 kn Mớn nước hiện tại Chưa biết
GT N/A Đóng N/A Số IMO N/A
DWT N/A Kích cỡ 26 x 6 m MMSI 366973240
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết