current ship flag: Liberia
OCEAN MIGHT
General Cargo Ship
Hình ảnh tàu OCEAN MIGHT
Tải ảnh lên Thông tin thêm
May 03, 2018 16:24 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến IN COK / May 05, 08:00
Hướng N/A Tốc độ 12.3 kn Mớn nước hiện tại 6.5 m
GT 9611 t Đóng 2006 Số IMO 9349289
DWT 12737 t Kích cỡ 138 x 21 m MMSI 636018569
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết