Tin tức hàng hải,

Theo dõi tin tức nóng hổi hàng hải và những hiểu biết về lợi nhuận, hiệu quả và an toàn vận chuyển.
Tomini Shipping places order for three Kamsarmaxes

Tomini Shipping has increased its fleet size further with an order for three Kamsarmaxes. The 82,000 DWT ships are being built by Taizhou Kouan Shipbuilding Co, a successful private shipyard in China …

 /  Tàu

Hiển thị 1-10 của 10544 kết quả.