CAP CORRIENTES - Container Ship

CAP CORRIENTES - IMO 9670822 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
4 out of 5 stars / 7 votes
 Add to My Fleet
CAP CORRIENTES
Photo of CAP CORRIENTES ship Tải ảnh lên

Tên tàu "CAP CORRIENTES", Số IMO đăng ký 9670822 và MMSI 636092489 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 2013.

CAP CORRIENTES map position

Embed map

CAP CORRIENTES AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Container Ship
Cờ:
Flag of Liberia Liberia
Cảng đến:
XINYA SHIPYARD
Thời gian dự kiến đến:
Mar 15, 01:00
Lat/Lon:
29.80736 N/122.15841 E
Hướng/Tốc độ:
251.9 ° / 0.1 kn.
Mớn nước hiện tại: 8.8 m
Hô Hiệu:
D5DU2
IMO / MMSI:
9670822 / 636092489

CAP CORRIENTES Master Data

Đóng: 2013
Kích cỡ:
228 x 37 m
Mớn nước:
12.5 m
Place of build:
Premium users only
GT:
42690 t
NT:
16825 t
DWT:
51759 t
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Ngày / Giờ Cảng / Quốc Gia
Mar 18, 2018, 10:00 UTC
Mar 11, 2018, 00:04 UTC
Mar 10, 2018, 22:03 UTC
Mar 10, 2018, 14:04 UTC
Mar 10, 2018, 13:04 UTC
 Request more Port Calls

Web resources (CAP CORRIENTES)

No data

Disclaimer

CAP CORRIENTES current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of CAP CORRIENTES data.