CMA CGM URUGUAY - Container Ship

CMA CGM URUGUAY - IMO 9706310 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
2 out of 5 stars / 32 votes
 Add to My Fleet
CMA CGM URUGUAY
Photo of CMA CGM URUGUAY ship Tải ảnh lên

Tên tàu "CMA CGM URUGUAY", Số IMO đăng ký 9706310 và MMSI 636017093 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 2015.

CMA CGM URUGUAY map position

Embed map

CMA CGM URUGUAY AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Container Ship
Cờ:
Flag of Liberia Liberia
Cảng đến:
SINGAPORE EBGA
Thời gian dự kiến đến:
Mar 24, 02:00
Lat/Lon:
1.25101 N/103.79071 E
Hướng/Tốc độ:
340.8 ° / 0 kn.
Mớn nước hiện tại: 13 m
Hô Hiệu:
D5JG5
IMO / MMSI:
9706310 / 636017093

CMA CGM URUGUAY Master Data

Đóng: 2015
Kích cỡ:
300 x 48 m
Mớn nước:
24.8 m
Place of build:
Premium users only
GT:
96424 t
NT:
N/A
DWT:
115639 t
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Ngày / Giờ Cảng / Quốc Gia
Mar 24, 2018, 02:04 UTC
Mar 20, 2018, 19:03 UTC
Mar 20, 2018, 15:03 UTC
Mar 20, 2018, 03:05 UTC
Mar 19, 2018, 09:04 UTC
 Request more Port Calls

Web resources (CMA CGM URUGUAY)

No data

Disclaimer

CMA CGM URUGUAY current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of CMA CGM URUGUAY data.