DINA HELENA - other type ship

DINA HELENA - MMSI 244650669 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
5 out of 5 stars / 1 vote
 Add to My Fleet
DINA HELENA
Photo of DINA HELENA ship Tải ảnh lên

Tên tàu "DINA HELENA", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 244650669 là Tàu hiện đang treo cờ . Không có dữ liệu về năm đóng.

DINA HELENA map position

Embed map

DINA HELENA AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Unknown
Cờ:
Flag of Netherlands Netherlands
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
28.0893 N/17.1089 W
Hướng/Tốc độ:
N/A / 0.1 kn.
Mớn nước hiện tại: Chưa biết
Hô Hiệu:
Chưa biết
IMO / MMSI:
N/A / 244650669

DINA HELENA Master Data

Đóng: N/A
Kích cỡ:
N/A
Mớn nước:
N/A
Place of build:
Premium users only
GT:
N/A
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (DINA HELENA)

No data

Disclaimer

DINA HELENA current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of DINA HELENA data.