DUE SOUTH III - Passenger ship

DUE SOUTH III - MMSI 367338260 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
2 out of 5 stars / 3 votes
 Add to My Fleet
DUE SOUTH III
Photo of DUE SOUTH III ship Tải ảnh lên

Tên tàu "DUE SOUTH III", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 367338260 là Tàu hiện đang treo cờ . Không có dữ liệu về năm đóng.

DUE SOUTH III map position

Embed map

DUE SOUTH III AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Passenger ship
Cờ:
Flag of USA USA
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
30.38914 N/88.86107 W
Hướng/Tốc độ:
337.6 ° / 0 kn.
Mớn nước hiện tại: Chưa biết
Hô Hiệu:
WTC3165
IMO / MMSI:
N/A / 367338260

DUE SOUTH III Master Data

Đóng: N/A
Kích cỡ:
32 x 7 m
Mớn nước:
N/A
Place of build:
Premium users only
GT:
N/A
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (DUE SOUTH III)

No data

Disclaimer

DUE SOUTH III current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of DUE SOUTH III data.