GROSHERZOGINELISABET - Sailing Vessel

GROSHERZOGINELISABET - IMO 5309413 - Chi tiết và vị trí hiện tại

GROSHERZOGINELISABET, IMO 5309413
Đánh giá:5 của 50star/172 Tán thành/thông qua
Photo of GROSHERZOGINELISABET ship Tải ảnh lên

Tên tàu "GROSHERZOGINELISABET", Số IMO đăng ký 5309413 và MMSI 211205920 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 1909.

GROSHERZOGINELISABET map position

Embed map

GROSHERZOGINELISABET AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Sailing Vessel
Cờ:
Flag of Germany Germany
Cảng đến:
TSR KLAIPEDA
Thời gian dự kiến đến:
Jul 29, 08:00
Lat/Lon:
59.4116 N/20.78567 E
Hướng/Tốc độ:
226.7 ° / 6.8 kn.
Mớn nước hiện tại: 3 m
Hô Hiệu:
DGEN
IMO / MMSI:
5309413 / 211205920

GROSHERZOGINELISABET Master Data

Đóng: 1909
Kích cỡ:
50 x 8 m
Mớn nước:
3.5 m
Place of build:
Premium users only
GT:
463 t
NT:
267 t
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Ngày / Giờ Cảng / Quốc Gia
Jul 23, 2017, 12:03 UTC
Jul 20, 2017, 23:04 UTC
Jul 19, 2017, 05:04 UTC
Jul 16, 2017, 08:02 UTC
Jul 15, 2017, 07:04 UTC
 Request more Port Calls

Web resources (GROSHERZOGINELISABET)

No data

Disclaimer

GROSHERZOGINELISABET current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of GROSHERZOGINELISABET data.