OOCL ATLANTA - Container Ship

OOCL ATLANTA - IMO 9285005 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
3 out of 5 stars / 9 votes
 Add to My Fleet
OOCL ATLANTA
Photo of OOCL ATLANTA ship Tải ảnh lên

Tên tàu "OOCL ATLANTA", Số IMO đăng ký 9285005 và MMSI 477920300 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 2005.

OOCL ATLANTA map position

Embed map

OOCL ATLANTA AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Container Ship
Cờ:
Flag of Hong Kong Hong Kong
Cảng đến:
LK CMB>IN NSA
Thời gian dự kiến đến:
Mar 18, 05:30
Lat/Lon:
18.55183 N/72.51283 E
Hướng/Tốc độ:
13 ° / 11.2 kn.
Mớn nước hiện tại: 14.1 m
Hô Hiệu:
VRAR6
IMO / MMSI:
9285005 / 477920300

OOCL ATLANTA Master Data

Đóng: 2005
Kích cỡ:
323 x 43 m
Mớn nước:
24.6 m
Place of build:
Premium users only
GT:
89010 t
NT:
59077 t
DWT:
105337 t
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Ngày / Giờ Cảng / Quốc Gia
Oct 23, 2017, 19:49 UTC
Sep 29, 2017, 07:55 UTC
Sep 29, 2017, 05:09 UTC
Jul 03, 2017, 00:05 UTC
May 25, 2017, 19:04 UTC
 Request more Port Calls

Disclaimer

OOCL ATLANTA current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of OOCL ATLANTA data.