RISICO - Pleasure craft

RISICO - MMSI 226011870 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
5 out of 5 stars / 2 votes
 Add to My Fleet

Tên tàu "RISICO", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 226011870 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 1911.

RISICO map position

Embed map

RISICO AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Pleasure craft
Cờ:
Flag of France France
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
43.66758 N/4.62696 E
Hướng/Tốc độ:
N/A / 0 kn.
Mớn nước hiện tại: 1.2 m
Hô Hiệu:
FM6984
IMO / MMSI:
N/A / 226011870

RISICO Master Data

Đóng: 1911
Kích cỡ:
28 x 5 m
Mớn nước:
1.2 m
Place of build:
Premium users only
GT:
N/A
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (RISICO)

No data

Disclaimer

RISICO current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of RISICO data.