SATORI - Sailing vessel

SATORI - MMSI 367603940 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
not rated yet
 Add to My Fleet

Tên tàu "SATORI", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 367603940 là Tàu hiện đang treo cờ . Không có dữ liệu về năm đóng.

SATORI map position

Embed map

SATORI AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Sailing vessel
Cờ:
Flag of USA USA
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
32.71458 N/117.22805 W
Hướng/Tốc độ:
223.3 ° / 0 kn.
Mớn nước hiện tại: Chưa biết
Hô Hiệu:
WDH3068
IMO / MMSI:
N/A / 367603940

SATORI Master Data

Đóng: N/A
Kích cỡ:
12 x 3 m
Mớn nước:
N/A
Place of build:
Premium users only
GT:
N/A
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (SATORI)

No data

Disclaimer

SATORI current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of SATORI data.