XTSEA (SEAWIND 1160) - Sailing vessel

XTSEA (SEAWIND 1160) - MMSI 503395800 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
not rated yet
 Add to My Fleet
XTSEA (SEAWIND 1160)
Photo of XTSEA (SEAWIND 1160) ship Tải ảnh lên

Tên tàu "XTSEA (SEAWIND 1160)", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 503395800 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 2006.

XTSEA (SEAWIND 1160) map position

Embed map

XTSEA (SEAWIND 1160) AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Sailing vessel
Cờ:
Flag of Australia Australia
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
33.8723 S/151.17683 E
Hướng/Tốc độ:
215.7 ° / 0.2 kn.
Mớn nước hiện tại: Chưa biết
Hô Hiệu:
#859194
IMO / MMSI:
N/A / 503395800

XTSEA (SEAWIND 1160) Master Data

Đóng: 2006
Kích cỡ:
12 x 6 m
Mớn nước:
1.2 m
Place of build:
Premium users only
GT:
7 t
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (XTSEA (SEAWIND 1160))

No data

Disclaimer

XTSEA (SEAWIND 1160) current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of XTSEA (SEAWIND 1160) data.