Russia
KAPITAN GERASHCHENKO
Fish Factory Ship
ship photo