Taiwan
DONG YONG NO.8
General Cargo Ship
ship photo