Malaysia
MTT KUCHING DUA
Container Ship
ship photo