Japan
SUMIYOSHI MARU NO.81
Fishing Vessel
ship photo